Hem > Nyheter & kunskap > Innehåll

Användningen av PTFE-film, anledningen till att PTFE-film är svår att binda

Sep 14, 2018

Polytetrafluoretylenfilmen är ett syntetiskt polymermaterial med användning av alla väteatomer i den fluorsubstituerade polyetenen. Detta material är motståndskraftigt mot syror och baser och till olika organiska lösningsmedel och är nästan olösligt i alla lösningsmedel. Det finns mycket kunskap om Teflon-film. Nedan introducerar Yangcheng Electro-Plastic produktanvändningen av PTFE-film och anledningen till att det är svårt att binda.

Produktanvändning av PTFE-film

Polytetrafluoretylenfilm, allmänt känd som plastik, formas till ett ämne av polytetrafluoretylenharts. Filmen som gjorts genom att vrida är en icke-orienterad film. Den icke-orienterade filmen är kalandrerad för att bilda en riktad och halvorienterad film PTFE-film. Produktens prestanda: PTFE-film har hög hållfasthet, högtemperaturmotstånd, bra isolering och klibbighet.

PTFE-film är lämplig för kondensator dielektrisk, specialkabelisoleringsskikt, trådisolering, isolering av isoleringsmaterial och tätningspackning, och kan även användas för non-stick tejp, tätningstejp, demoulding och värmeisoleringsmaterial.