Hem > Nyheter & kunskap > Innehåll

Tekniska och produktegenskaperna för företag

Sep 15, 2014

Den viktigaste tekniken denna projekt 2 projektet uppfinning patent har varit offentligt, produktinnovation, teknik på de ledande inhemska nivå, aktuell forskning och utveckling har slutförts, överförs i rättegång produktionsstadiet. Testning av den nationella kemiska byggnad material kvalitet tillsyn och inspektion center, produktens prestanda, i linje med nationella standarder och kraven i tillämpliga standarder. Zhejiang provinsiella vetenskap och teknik Information Institute nyhet Visa "patent och resultat rapporterade inhemska polyimid förberedelse metod, men den anförtrodde projektet termoplastiska polyimid, oberoende utveckling av aromatiska som innehåller flexibla grupper två amine, hög produktens renhet (mer än 99,6%), produkten avkastningen är hög (> 80%) funktioner i någon litteratur i synnerhet den och. Flexibel grupp som innehåller två amine monomer nyhet hämtning uppdragets projektet utvecklat som råmaterial, polymerisation och pyromellitic dianhydride i superkritisk koldioxid, löser används organiska lösningsmedel som dispersion medium till hög föroreningar, lösningsmedel att ta itu med svåra problem, jämfört med resultat som hämtning, syntetiska processen egenskaper förutom några andra liknande produkter i litteraturen de beställt enheterna utanför den Hämtad och. "