Hem > Nyheter & kunskap > Innehåll

Lösligheten kan öka,

Oct 19, 2018

Fosforhaltig polyimid

Fosforhaltig polymer med icke brännbar, med substratet har god kohesivitet. Det kan kombineras med metalljoner, vilket ökar polaritetsresistensen karakteristisk atomoxid erosion.

Även om det har funnits mycket fosforinnehållande polymer syntetiseras men på grund av den höga kostnaden och termisk stabilitet minskar och sällan industrialisering. Fosfinoxid jämfört med andra fosforinnehållande strukturella enheter, den har en hög termisk stabilitet, hydrolytisk stabilitet, lösligheten kan ökas, vilket alltså är mer allvarligt.