Hem > Nyheter & kunskap > Innehåll

Alternerande sampolymer

Oct 31, 2018

Polyimidsampolymerer

Polyimidsampolymerer har slumpvis sampolymerer, växlande sampolymerer och segmentsampolymerer. Om polymeren syntetiseras av monomererna AA och BB-typ, refererar sampolyimid till två eller flera dianhydrider med en eller flera diaminer. Eller av två eller flera diaminer med en eller flera av en polymer erhållen genom polykondensation av dianhydrider. Makromolekylär kedjedistribution av de olika komponenterna är oordnad jämfört med en slumpvis sampolymer. Om olika komponenter jämförs med det strikta och ordnade arrangemanget i alternerande sampolymermakromolekylära kedjor. Hittills rapporterade copolyimider den stora majoriteten tillhör den tidigare och mindre av det senare exemplet. Det finns olika strukturer i form av polymersegment fördelade i den makromolekylära kedjan jämfört med blocksampolymeren. Slumpmässiga sampolymerer följer de allmänna egenskaperna hos sampolymeren i syntesen eller speciellt.